laba komunikācija_2

SEVIS IZZINĀŠANA –  Mūsos katrā mājo ģēnijs!

finašu pārvaldnieks

FINANŠU PĀRVALDNIEKS – Investīcijas vai tēriņi?

Smadzenes

BRĪNUMAINĀ MOTIVĀCIJA – Mums katram atšķirīga!

kas es esmu

 KĀ PIETEIKT SEVI DARBA TIRGŪ? Pirmais iespaids.

Komunikācijas prasmju treniņus un interaktīvi izglītojošas nodarbības ar mērķi:

 1.Paskatīties uz sevi  radošā veidā;
 2. Attīstīt mūsu kognitīvās spējas, sekmēt emocionālās inteliģences attīstību un izzināt personības tipu, balstoties uz katra indivīda motivāciju.
 3. Trenēt sadarbības prasmes un rosināt iniciatīvu uzņemties atbildību par savu rīcību un finansēm;
 4. Pilnveidot mūsu analītiskās prasmes, piemēroties pārmaiņām un tikt galā ar stresu.

Karjeras  testus ar mērķi  noteikt katra indivīda konkrēto karjeras virzību.

*Testu ieteicams komplektēt ar palīdzošajām metodēm.

Izaugsmes treneres un lektores: Inga Bite  un llze Čodare – Mg (Psych), Mg (MBI)