Atbrīvojies no EGO!


Egoisms ir kaitīgs, jo cilvēku domāšana nereti ir absurda, cilvēki izsaka piezīmes, kritiku, pieņēmumus pēc sava šaurā “es zinu”.

Apzināti vai neapzināti, bet vairumam cilvēku visi viņu spriedumi un uztvērumi izriet no viņu šaurā “es’’ pozīcijām.

Egoistiskam cilvēkam būs ļoti grūti ko pārdot, vai arī atrasties komanadas darbā, jo visu laiku būs jādomā par to, kā es izskatos, vai izteicos pietiekami gudri, vai mani novērtēs, vai es saņemšu atpakaļ, cik būšu iztērējis u.tml.

Ne brīdi nebūs ne laiks, ne iespēja, ne griba uzklausīt, sadzirdēt un izprast otra dziļākās vēlmes.


Atbrīvojoties no EGO Tevi sagaida panākumi, panākumi un tikai panākumi!

Nost ar ATRUNĀM!


Atrunas ir lielākie sapņu un ideju nogalinātāji.

Atrunu dēļ Jūs variet būt nabagi visu mūžu!

Bet ja atrunai pretim liksiet apziņu atverošu jautājumu, radīsiet jaunu, sev noderīgu prasmi, lai atceltu atrunu.

Bez atrunām Jūs gūsiet panākumus, panākumus un tikai panākumus.


Ar kognitīvās pieejas palīdzību tiek atklāta indivīda iemācītā bezpalīdzība, kas traucē karjeras attīstībai un panākumu gūšanai.


Metodika palīdz pārvarēt domāšanas šķēršļus un maina indivīda uztveri un domāšanu.

Nr.1 – MOTIVĀCIJA


Kas ir motivācija? „Motivācija” tiek raksturota kā iekšēju un ārēju, apzinātu un neapzinātu faktoru kopums, kas stimulē cilvēka vēlmi darīt un tiekties uz mērķi.

Motivācijas brīnumainais spēks!

Cilvēkam vissvarīgākais būt motivētam ir, balstoties uz mūsu dažādajiem personības tipiem.


Ar motivācijas treniņu “Dārgakmeņi”  uzzināsiet kāds personības tips mēs katrs esam pēc mūsu iedzimtā temperimenta.

Svarīgi ir apzināties savas stiprās un vājās puses, iepazīt sevi, lai neietu pret sevi un neļautu citiem mūsi negatīvi ietekmēt.

PROFESIJU SALA


Ne katrs cilvēks prot aizstāvēt savu viedokli, ne katrs apzinās savas stiprās un vājās puses, ne katram ir skaidrs, kāda izvēle un kāds lēmums dotajā situācijā ir izdevīgākais.


Praktiskā metode pilnveido spēju aizstāvēt savu viedokli un izteikt savas domas.

Vingrinājums ļauj precīzāk noteikt dalībnieku pieņemtās sociālās lomas grupā.

Uzdevums saliedē dalībniekus, fokusē grupas formālos un neformālos līderus, kā arī opozicionāros dalībniekus.


Pastarpinātā veidā metode liek domāt par profesijas pieprasījumu tirgū.

“KARJERAS ENKURI”


Ne katrs cilvēks uz planētas Zeme nodarbojas ar to, kas viņam piemērots un patīk vislabāk.


Ne katrs uz darbu iet priecīgs un darot ikdienas darba pienākumus jūtas apmierināts gan ar darba saturu, gan atalgojumu.


Ne katru motivē nauda vai uzslava, ne katrs ir gatavs nakts vidū doties Tev palīgā un ne katrs var būt labs vadītājs, kurš spēj izaudzināt citus par spēcīgiem līderiem.


Ar karjeras enkuru palīdzību var uzzināt katra indivīda konkrēto karjeras virzību un tās izteiktības pakāpi (no 1 – 10 punktu skalā).

AUGĻU TIRGUS


Ne visās situācijās mēs protam izvēlēties pareizo stratēģiju rezultātu gūšanai un, ne vienmēr, mēs protam komunicēt ar cilvēkiem mums apkārt.

Ir sajūta, ka, visu izdarījām ļoti labi, bet rezultāta nav un arī panākumi izpaliek.


Metode “Augļu tirgus” attīsta grupas dalībnieku pārrunu vešanas prasmes, sekmē grupas saliedēšanos, uzlabo komunikāciju un sekmē vēlmi sadarboties.