Karjeras attīstība no skolas sola līdz sirmam vecumam!


no 1. – 12. klasei

DAŽĀDU PRASMJU TRENIŅI

PERSONĪBAS IZAUGSMES TRENIŅI

INTERAKTĪVAS NODARBĪBAS

TESTI U.C. DARBA VEIDI

Nodarbības ilgums – 40 – 120 minūtes, Izaugsmes treneres, lektores –
Inga Bite, llze Čodare, Anete Ozoliņa  Mg (Psych), Mg (MBI).
Skolēnu un jauniešu profesionālās pilnveides nodarbību vadīšana vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Izglītojoši praktiskas nodarbības:

 • “Karjeras izaugsme no skolas sola līdz sirmam vecumam”,
 • “Trāpīt mērķī”,
 • “Manas karjeras izziņa”,
 • “Manai personībai piemērotākā darba nozare”,
 • “Personības izpēte veiksmīgas un mērķtiecīgas karjeras izveidei”,
 • “Es pats”,
 • “Savas dzīves kapteinis”,
 • “Ko mēs darīsim?”,
 • “Izvēle Tavās rokās”,
 • ”Mana Izaugsme”,
 • “Karjera sākas jau šodien”,
 • “Kas es esmu? Kā man būt?” u.c.