Sarunu vešanas prasmes –

mērķtiecīga un apzināta komunikācijas veidošana.

laba komunikācija_2

Prasme sadzirdēt būtiskāko.


Kompleksa problēmu risināšana – spēja saprast cēloņsakarības un kopsakarības un izmantot tās sarežģītu jautājumu risināšanā.

Jaunu sistēmu un stratēģiju radīšana un ieviešana.

Kognitīvā fleksibilitāte –

spēja uzklausīt un pieņemt atšķirīgu viedokli un mainīt savējo.

Conceptual image - fresh juice pours from fruits and vegetables in a glass. Photo on a white background.

 

Sadarbības forma – “win win situācija”


Tas nav kompromiss, “akli klausīt autoritātei” un/vai paštaisnums.

Bet tas nozīmē maksimizēt ieguvumus visām pusēm.

Prasme spēt iejusties otra “ādā” –

prasme saprast citu vērtības un spēja pilnveidoties.

Poligrāfija un web_rokas

Emocionālā inteliģence.


Lai trenētu emocionālo inteliģenci (sirdi un prātu), palīdzēs visi uztveres noturības un vērības treniņi, kas pielīdzināmi fiziskajiem treniņam sporta zālē

Tikai šajās nodarbībās tiek trenēts mūsu prāts.

Radošums – kreativitāte –

Nekas cits, kā spēja nemitīgi pilnveidot jebkuru procesu.

Yellow soccer footwear and color footballs isolated on white  - more footware in my portfolio

Es esmu vērtība.


Neapstrīdamu autoritāšu laiks ir pagājis. Lai neiekristu “paštaisnuma slazdos”, jau no mazotnes un visā dzīves laikā ir svarīgi apzināti iepazīties ar atšķirīgiem viedokļiem.

Īpaši svarīgi ir izzināt tos, kas ir pretēji mūsu uzskatiem.