Rita Rozīte, pedagogs – karjeras konsultants, Smiltenes vidusskola –

“Svarīgi, ka praktiskais darbs tiek papildināts ar testiem un katram sniegta atgriezeniskā saite. Tas dod papildus iespēju par sevi diskutēt skolēniem savā starpā, ar vecākiem un skolotājiem. Tas atstāj paliekošu vēsti par katra jaunieša personības un profesijas saderību”.

mājas lapai tests
Anda Zariņa, pedagogs – karjeras konsultants, Rīgas 85. vidusskola – 

“Sadarbība ar Ingu Biti un projektu “Dari Latvijai” karjeras attīstības atbalsta jomā aizsākās 2017.gadā, kad  notika karjeras nodarbības Rīgas 85.vidusskolas 7. – 8.klašu jauniešiem. Pusaudži atzinīgi vērtēja nodarbības saturu un Ingas stilu. Teica, ka guvuši pārsteidzošas atklāsmes par klases biedriem un savstarpējām attiecībām kolektīvā, labāk iepazinuši sevi. Turpmākajos gados “Dari Latvijai” karjeras profesionāļi ir konsultējuši izglītojamos arī sākumskolā un vidusskolā; motivējuši un iedvesmojuši domāt par dzīves vērtību un pozitīvu pašvērtējumu, iedrošinājuši karjeras lēmumu pieņemšanai. Nodarbībām raksturīga vitalitāte un prieks. Esmu pateicīga biedrībai “Dari Latvijai” par iespēju vērot viņus darba procesā un smelties jaunas idejas!”

DZIRDE_2
Monta Balode, pedagogs – karjeras konsultants, Aizputes vidusskola –

“Savādāks skatījums par savu personību, un kā to sasaistīt ar karjeras vadības prasmēm, kā to pielietot, izvēloties nākotnes profesiju…vērtīga nodarbība savas personības izpētē, uzzināju daudz ko interesantu par sevi…., lika aizdomāties par to, kāds es esmu”.

mūzijas instrumenti_2
Daina Vasioleka, Valdemārpils vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā –

“Kas svarīgs, lai izvēlētos piemērotāko profesiju?”

Mārketinga risinājumi_acs_2

Laimīgs cilvēks ir tas, kurš savu darbu dara ar prieku un par to saņem algu. Laimīgs tas, kurš mīl savu darbu, tas arī bagātīgi tiek atalgots!